------------------------------

 Külföldi autó honosítás

------------------------------

Legutóbbi frissítés dátuma: 2022. január 7.

 

Vámkezelés | Származás-ellenőrzés | Egyedi forgalomba helyezési eljárás Műszaki vizsgálat | Eredetiségvizsgálat | Regisztrációs adó | Kötelező biztosítás | Forgalomba helyezés

 


 

Kiemelten fontos tudnivalók külföldi gépjárművek honosításával kapcsolatban

 

 • A külföldi forgalmi engedély eredeti példánya elengedhetetlen a honosításhoz és forgalomba helyezéshez
 • EU-n kívülről behozott jármű esetén minden esetben vámeljárás és származás-ellenőrzés lefolytatása szükséges 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Teljes körű honosítás, forgalomba helyezés és vámügyintézés igény szerint szállítással akár lejárt okmányos járművekre is!

 

+36 30 133 5600

.........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Az autó honosítás lépései

 

0. lépés | 1. lépés | 2. lépés | 3. lépés | 4. lépés | 5. lépés | 6. lépés 

 


 

0. lépés: Vámkezelés és származás-ellenőrzés

 

Mikor szükséges a vámkezelés?

Vámkezelés kizárólag nem EU tagállamból behozott járművek esetén szükséges. Ezt a hivatalos nyelvben szabad forgalomba bocsátásnak nevezik. EU-n kívüli országok közül leggyakrabban Svájcból, az Egyesült Királyságból, az USA-ból és Kanadából, valamint Norvégiából hoznak be autókat. Érdemes tudni, hogy az EU-n kívüli országokra a hivatalos dokumentumokban harmadik országként hivatkoznak. 

 

Mennyi vámot kell fizetni?

Bizonyos kivételektől eltekintve a vámon felül ÁFA-t is kell fizetni EU-n kívülről hozott járművek után. 

A vámterhek az alábbiak szerint alakulnak:

 • a fizetendő vám a jármű szállítási költséggel növelt értékének 10%-a
 • az ÁFA mértéke a jármű vámmal növelt értékének 27%-a
 • tehát a ténylegesen befizetendő teljes vámteher a jármű szállítási költséggel növelt értékének körülbelül 40 százaléka

 

Lehet a vámfizetés alól mentességet kapni?

Az ÁFA- és vámfizetés alól hazatelepülők kérhetnek mentességet, amennyiben teljesítik a vámhatóság által megszabott feltételeket.

 

>> Tudjon meg mindent a hazatelepülőknek járó kedvezményekről <<

 

Mennyi ideig tart a vámkezelés?

Harmadik országból érkező gépjárművek vámkezelési eljárása általában pár nap alatt lefolytatható. 

 

Megkezdhető-e a honosítási és forgalomba helyezési eljárás a vámolás előtt?

Nem, a honosítási és forgalomba helyezési eljárás első lépése a műszaki vizsgálat, melynek előfeltétele a vámeljárás lefolytatása. A műszaki vizsgálat előtt az erről szóló vámhatározatot be kell mutatni. 

 

Mi az a származás-ellenőrzés?

Minden EU-n kívülről behozott járműre származás-ellenőrzési eljárást kell lefolytatni. Ennek lényege, hogy a külföldi hatóságtól igazolás kerül beszerzésre arról, hogy a jármű előélete tisztázott

 

Lehet-e mentességet kapni a származás-ellenőrzési eljárás lefolytatása alól?

A származás-ellenőrzési eljárás alól mentesség EU-n kívülről behozott járművek esetén nem kérhető

 

Mennyi időt vesz igénybe a származás-ellenőrzési eljárás?

A származás-ellenőrzési eljárás időtartama származási országokként változó. 

 

Megkezdhető-e a honosítási és forgalomba helyezési eljárás a származás-ellenőrzés előtt?

Nem, a műszaki vizsgálat előfeltétele a származás-ellenőrzési kérelem benyújtása. Harmadik országból származó gépjármű kizárólag a származás-ellenőrzési jegyzőkönyv benyújtása után helyezhető forgalomba

 


 

1. lépés: Egyedi forgalomba helyezési eljárás

 

Mi az az egyedi forgalomba helyezési eljárás?

Külföldi okmányos gépjárművek esetén kötelező az uniós és hazai normáknak való megfelelés ellenőrzése, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság végez. Ezen vizsgálat hivatalos elnevezése az egyedi forgalomba helyezési eljárás. Egyedi forgalomba helyezési eljárás kizárólag hatósági műszaki vizsgálattal együtt kérhető!

 

Lehet-e mentesülni az egyedi forgalomba helyezési eljárás alól?

Igen, érvényes uniós tagállamban kiállított műszaki vizsga igazolás bemutatása és megfelelő műszaki állapot esetén a külföldi jármű mentesülhet az egyedi forgalomba helyezési eljárás alól. A mentesülés feltételeinek teljesülését a Nemzeti Közlekedési Hatóság bírálja el.

 

Milyen esetben tagadhatja meg a hatóság az egyedi forgalomba helyezést?

Az egyedi forgalomba helyezési kérelem az alábbi esetekben kerülhet elutasításra:

 • sérült vagy hiányos/hiányzó egyedi azonosítóval rendelkező járművek (alvázszám, motorszám, adattábla, típusszám);
 • nem uniós piacra gyártott gépjárművek, amelyek nem rendelkeznek az uniós megfelelőséget tanusító adattáblával, gyártói igazolással vagy bevizsgálálsi jegyzőkönyvvel (jellemőzően USA vagy japán piacra gyártott járművek);
 • típusengedéllyel nem rendelkező gépjárművek.

 

Mennyibe kerül az egyedi forgalomba helyezési eljárás?

Az egyedi forgalomba helyezési eljárás hatósági díja 22.800 Ft.

 


 

2. lépés: Hatósági műszaki vizsgálat

 

Minden esetben szükséges-e a hatósági műszaki vizsgálat?

Az 50cc alatti robogók kivételével minden esetben szükséges a hatósági műszaki vizsgálat külföldi okmányos járművek magyarországi forgalomba helyezéséhez. Olyannyira szigorú ez a szabály, hogy még diplomata státuszú járművek sem képeznek ez alól kivételt.

 

Hol végezhető el külföldről behozott gépjárművek műszaki vizsgálata?

Külföldön vásárolt és onnan behozott járművek műszaki vizsgálata kizárólag a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgaállomásain végezhető el. 

 

Mi az a KPM vizsga?

A KPM vizsga a hatósági műszaki vizsgálat régebbi elnevezése. Manapság már egyre inkább az NKH vizsga elnevezés az elterjedtebb.

 

Milyen típusai léteznek a műszaki vizsgálatnak?

A műszaki vizsgálatnak két fajtája létezik: 

 • külföldi műszaki vizsga honosítás
 • teljes hatósági műszaki vizsga 

 

Mikor kérhető a külföldi műszaki vizsga honosítása?

A külföldi műszaki vizsga honosítása abban az esetben kérhető, ha a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által előírt igazolás erről rendelkezésre áll és benyújtásra kerül. A külföldi műszaki vizsga honosításának további feltétele az, hogy a jármű az NKH vizsgaállomásán kifogástalan műszaki állapotban kerüljön bemutatásra. A műszaki vizsga sikeres honosítását követően a magyar forgalmi engedélybe a külföldi műszaki vizsga érvényessége kerül bejegyzésre.

 

MIt vizsgálnak a külföldi műszaki vizsga honosítása esetén?

Az EU-s országban kiállított műszaki vizsga honosítása során az alábbiak kerülhetnek vizsgálatra:

 • gépjármű külföldi okmányainak eredetisége és hitelessége;
 • tulajdonjogot igazoló okmányok megléte, eredetisége és hitelessége;
 • külföldön kiálított műszaki vizsga igazolás hitelessége;
 • gépjármű egyedi azonosítóinak megfelelősége (alvázsszám, típuszám, motorszám);
 • gépjármű általános műszaki és közlekedésbiztonsági megfelelősége;
 • gépjármű károsanyag-kibocsátási értékei.

 

Mennyibe kerül a külföldi műszaki vizsga honosítása?

A külföldi műszaki vizsga honosításának hatósági díja 8.000 forint.

 

Mikor van szükség teljes hatósági műszaki vizsgára?

Minden olyan esetben, amikor a külföldi műszaki vizsga nem honosítható, lejárt vagy arról az előírt igazolás nem áll rendelkezésre teljes hatósági műszaki vizsga lefolytatása szükséges külföldi jármű magyarországi forgalomba helyezéséhez.

 

Mit ellenőriznek a teljes hatósági műszaki vizsga során?

A jármű műszaki és közlekedésbiztonsági alkalmassága kerül teljes körű ellenőrzésre, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakemberei végeznek. 

 

>> Mit kell egy autónak tudni a műszaki vizsgán? <<

 

Mennyibe kerül a hatósági műszaki vizsga?

A külföldről származó személygépjárművek teljes körű hatóság műszaki vizsga hatósági díja 16.290 forint.

 

Visszakérhető-e a vizsgadíj sikeretelen műszaki vizsga esetén?

Nem, a vizsgadíj nem jár vissza sikertelen vizsga esetén. Az ismételt vizsgánál azonban az egyedi forgalomba helyezés díját már nem kell kifizetni.

 

Mivel igazolható a műszaki vizsga sikeressége?

A műszaki vizsga sikeressége a Műszaki Adatlappal igazolható, melyen szerepel a "megfelelt" minősítés.

 

Bukás esetén honnan lehet tudni, hogy miket kell javítani?

Amennyiben egy jármű megbukik a hatósági vizsgán, a kifogásolt és javítandó tételeket a Műszaki Vizsgálati Bizonyítvány tartalmazza, melyből egy példányt a vizsgálat végén a tulajdonos vagy a tulajdonos nevében eljáró meghatalmazott/képviselő megkap.

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

Biztosra akar menni, hogy külföldről behozott járműve meg fog felelni a műszaki vizsgán?

Előzetes műszaki állapotfelmérés: 7.500 Ft

Teljes körű felkészítés NKH (KPM) műszaki vizsgára: 25.000 Ft-tól

 

+36 30 133 5600

 

........................................................................................................................................................................................................................................................


 

3. lépés: Előzetes eredetiségvizsgálat

 

Mi az az előzetes eredetiségvizsgálat?

Az előzetes eredetiségvizsálat, közismertebb nevén eredetvizsga, arra való, hogy kiszűrje az olyan járműveket, amelyek feltehetőleg bűncselekmény útján kerültek a tulajdonoshoz.

 

Minden esetben kötelező az előzetes eredetvizsgálat?

Az 50cc alatti robogók kivételével minden külföldi gépjármű forgalomba helyezés előtt kötelező a hatósági műszaki vizsgálat.

Tehát eredetvizsgát kell kérni:

 • személygépkocsikra
 • tehérgépkocsikra,
 • autóbuszokra,
 • utánfutókra,
 • pótkocsikra,
 • lakókocsikra,
 • lakóautókra.

 

Hol végezhető el az eredetvizsga?

Az általunk ajánlott eredetvizsgáló állomások listáját itt találja

 

Mi szükséges az eredetvizsgához?

Az előzetes eredetvizsgálat lefolytatásához az alábbiak szükségesek:

 • a jármű bemutatása
 • a tulajdonos személyes adatai
 • a jármű forgalmi engedélye
 • külföldi járművek esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított Műszaki Adatlap

 

Mennyibe kerül az eredetvizsga?

Az eredetvizsga díja 17 és 23 ezer forint között van, függően a jármű típusától és lökettérfogatától. A pontos eredetvizsga árakat itt találja.


 

4. lépés: Regisztrációs adó eljárás lefolytatása

 

Milyen járművek esetén kell regisztrációs adó eljárást lefolytatni?

Regisztrációs adó eljárást az alábbi külföldről behozott járművek esetén kell lefolytatni a magyarországi forgalomba helyezési kérelem benyújtása előtt:

 • személygépjárművek (elektromos, hibrid és plug-in autók esetén is)
 • motorkerékpárok (elektromos, hibrid és plug-in motorok esetén is)
 • lakóautók (elektromos, hibrid és plug-in lakóautók esetén is)

Ha egy gépjármű már egyszer forgalomba lett helyezve Magyarországon, másodszorra már nem kell regisztrációs adót fizetni. Tehát abban az esetben, ha egy autó korábban magyar forgalmival rendelkezett, majd kivitték külföldre, ott külföldi rendszámot kapott, és ezután hozzuk haza, ilyenkor nem szükséges a regisztrációs adó lefolytatása. A korábbi magyarországi forgalomba helyezés bizonyítása viszont szükséges lehet (például a korábbi magyar forgalmi engedélyről másolat bemutatása útján).

Milyen járművek esetén kell regisztrációs adót fizetni?

Regisztrációs adót az alábbi külföldről behozott járművek esetén kell befizetni a magyarországi forgalomba helyezési kérelem benyújtása előtt:

 • benzines, dízel és hibrid személygépjárművek 
 • benzines motorkerékpárok 
 • benzines, dízel és hibrid lakóautók 

Elektromos és plug-in hibrid személygépjárművek és lakóautók, valamint elektromos hajtású motorok esetén a befizetendő regisztrációs adó összege 0 forint, de ettől még a regisztrációs adó eljárást le kell folytatni!

 

Mi szükséges a regisztrációs adó eljárás lebonyolításához?

A regisztrációs adó kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 • a külföldi jármű forgalmi engedélye, illetve gépjármű törzskönyve (származási országtól függően);
 • a gépjármű vagyonszerzést igazoló okirat, illetve egyes esetekben tulajdonosi büntetőjogi nyilatkozat
 • adókártya és VPID szám;
 • személyi igazolvány és lakcímkártya;
 • vállalkozás esetén aláírási címpéldány (eredeti) és cégkivonat, valamint az ügyvezető személyes iratai.

 

Mennyi a regisztrációs adó összege?

A regisztrációs adó számítási módját a 2003. évi CX. törvény tartalmazza.

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

Nem bízik az online kalkulátorokban? Bízza szakértőre a  regisztrációs adó kiszámítását!

 

+36 30 133 5600

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

Milyen módon lehet befizetni a regisztrációs adót?

Függően attól, hogy miként bonyolítjuk le a regisztrációs adó eljárást, illetve hogy magánszemélyként vagy cégként járunk-e el, a regisztrációs adót egyes vámhivatalokban be lehet fizetni bankkártyával, vámügynökségen keresztül készpénzzel, vámpénztárban készpénzzel, illetve átutalással a NAV regisztrációs adó számlájára.

 

Mennyi időt vesz igénybe a regisztrációs adó eljárás?

A regisztrációs adó eljárás átfutási ideje 1 és 4 munkanap között mozog, függöen attól, hogy miként adjuk be a kérelmet. A folyamat két lépésből áll: a kérelem berögzítése és a befizetés lekönyvelése. Magánszemélyként történő beadás esetén nem ritka, hogy a vámhivatal kapacitáshiánya következtében valamelyik lépés késedelmet szenved. 

 


 

5. lépés: Kötelező felelősségbiztosítás

 

Hogyan lehet hazai kötelező felelősségbiztosítást kötni külföldi okmányos gépjárműre?

Sehogy. Kizárólag biztosítási ajánlat kérhető ki valamelyik magyarországi biztosítótársaságtól. 

 

HogyaForgalomba helyezhető-e külföldi okmányos gépjármű Magyarországon kötelező felelősségbiztosítási ajánlattal?

Igen, valamelyik hazai biztosítótársaság kötelező gépjármű felelősségbiztosításra adott ajánlata elegendő a forgalomba helyezéshez. A biztosítás a rendszám és forgalmi engedély kiadását követően kötvényesedik. Ehhez a rendszámot a legtöbb biztosítónál le kell jelenteni a forgalomba helyezést követően.

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

Kötelező biztosítást szeretne kötni külföldi jármű honosításához? 

 

+36 30 133 5600

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 


6. lépés: Forgalomba helyezés - "rendszámozás"

 

Mi kell ahhoz, hogy külföldről behozott jármű magyar rendszámot és forgalmi engedélyt kaphasson? 

A magyar rendszám és forgalmi engedély kiadásához az alábbi okmányok benyújtása szükséges:

 • a külföldi jármű forgalmi engedélye, illetve gépjármű törzskönyve (származási országtól függően);
 • a gépjármű vagyonszerzést igazoló okirat magyar nyelven (!), illetve egyes esetekben tulajdonosi büntetőjogi nyilatkozat;
 • Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított Műszaki Adatlap;
 • egyedi forgalomba helyezési engedély (honosított jármű kivételével);
 • bizonyos esetekben a Műszaki Vizsgálati Bizonyítvány benyújtása is szükséges lehet;
 • hazai biztosítótársaságtól beszerzett gépjármű kötelező felelősségbiztosításra vonatkozó ajánlat; 
 • előzetes eredetiségvizsgálati bizonyítvány;
 • hazai biztosítótársaságtól beszerzett gépjármű kötelező felelősségbiztosításra vonatkozó ajánlat;
 • származás-ellenőrzési jegyzőkönyv és vámhatározat (EU-n kívülről behozott járművek esetén) 
 • személyi igazolvány és lakcímkártya;
 • vállalkozás esetén aláírási címpéldány (eredeti) és cégkivonat, valamint az ügyvezető személyes iratai.

 

Az ügyintéző kérheti a külföldi eredeti forgalmi rendszám leadását a magyar rendszám kiadása előtt. A külföldi forgalmi engedély és gépjármű törzskönyv, valamint a tulajdonjog igazolására szolgáló okirat minden esetben bevonásra kerül!

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kérdése van külföldről behozott gépjármű vámkezelésével, hazai műszaki vizsgáztatásával vagy forgalomba helyezésével kapcsolatban?

 

+36 30 133 5600

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................