--------------------------------

Európai Unión kívül vásárolt autó honosítása

--------------------------------

Legutóbbi frissítés dátuma: 2022. február 13. 

autó import usa anglia svájc tengeren túl 

Általános tudnivalók

A 2021-es évtől a nem uniós járművek hazai forgalomba helyezése jelentősen megszigorodott. Ez elsősorban az EU-s normáknak való megfelelőség vizsgálatát jelenti, kiváltképp az emissziós besorolásra vonatkozóan. 2021. szeptemberétől minden unión kívülről érkező járműnek EUR 6-os környezetvédelmi besorolásnak megfelelő károsanyag-kibocsátási értékeket kell produkálnia ahhoz, hogy műszaki vizsgáztatásra egyáltalán befogadják.

Ez alól kivételt képezhetnek külföldről hazatelepülők járművei, de csak akkor, ha uniós belpiacra készült típusról van szó. Ezt a jármű adattábláján lehet ellenőrizni, melyen szerepelnie kell egy "e" betűvel kezdődő, és csillagot tartalmazó kódszámnak.

EU adattábla

Európai Unión kívüli országban vásárolt autó honosítása 

Nem EU-s országban vásárolt autó esetében a legelső lépés az autó vámkezelése.

A vámkezelés történhet: 

-       Magyarországon

VAGY

-       Bármelyik másik EU-s tagállamban

  

A vámkezelés költségei

EU-n kívülről behozott gépjármű esetében az egész Európai Unióban egységesen az autó értékének 10%-át kell befizetnünk importvám formájában. Abban azonban nem egységes a tagállamok eljárása, hogy milyen forgalmi érték után kell a vámot fizetni. Alapvetően két szemlélet létezik: az adásvételi szerződésben vagy számlán megjelölt vételár alapján kerül megállapításra a forgalmi érték, vagy az autó eredeti újkori értékéből származtatva annak kora és állapota figyelembevételével

A vámkezelés során azonban az autó forgalmi értéke után ÁFA fizetési kötelezettség is keletkezik. A megfizetendő ÁFA összegét az határozza meg, hogy melyik országban történik a vámeljárás lefolytatása.

Az ÁFA mértéke különböző EU-s országokban:

EU-s tagállam

ÁFA mértéke

Magyarország

27%

Németország

19%

Hollandia

21%

Belgium

21%

Luxemburg

17%

Ausztria

20%

Szlovákia

20%

Csehország

21%

Lengyelország

17%

Amint jól látható a fenti táblázatból, minden EU-s országban lényegesen alacsonyabb az ÁFA mértéke, mint hazánkban. Éppen ezért hivatásos autóimportőrök jellemzően abban az országban vámkezeltetik az autót, ahol először belép az EU területére. Ez tengeren túlról érkező autók esetében leggyakrabban valamelyik kikötő (Rotterdam, Hamburg stb.), míg például svájci autók esetében általában Németország vagy Ausztria.

A vámeljárást csak vámügynökségen keresztül lehet lefolytatni, függetlenül attól, hogy az melyik országban történik. A kikőtőkben 150-200 eurót érdemes számolni a vámügynökségi díjra minden jármű után, míg a svácji-német és svájci-osztrák határnál már 100 eurótól lehet találni vámügynököt.

EU-n kívül vásárolt autó honosítása magyarországi vámkezeléssel 

Bár a magyar ÁFA-kulcs mellett a hazai vámkezelés költségesebb, mégis sok esetben kényelmi okokból, vagy azért, mert az autó már Magyarországon van, a vevő kénytelen itthon vámkezeltetni a járművet.

Fontos tudni, hogy a vámtétel és ÁFA-alap képző tényező, ezért ténylegesen a vámérték 40 %-át kell megfizetni a hazai vámeljárás során. 

Ezt a vámhivatal végzi el, ahol import vámkezelési eljárást folytatnak le. Fontos tudni, hogy a magyar vámhivatal nem fogadja el automatikusan a számlán vagy adásvételi szerződésen szereplő vételárat. Az úgynevezett EURO TAX katalógusban szereplő forgalmi érték, illetve a jármű állapota alapján a vámhivatal a tényleges vételártól eltérő forgalmi értékre is kiszabhatja a vámot és ÁFA-t. Értéknyilatkozatot le lehet adni, amelyben felsoroljuk azon tényezőket, amelyek befolyásolják a jármű tényleges értékét. 

Lényeges, hogy mind magánszemély, mind vállalkozás esetében bármilyen vámeljárás kizárólag az úgynevezett VPID szám birtokában kezdhető meg. Éppen ezért ezt bármilyen NAV-nál történő ügyintézés előtt ki kell kérni! Ennek hiányában nem csak az import vámeljárás, de a későbbi regisztrációs adó megfizetése sem lehetséges. 

A kiszabott vámot a vámhivatal által megszabott csatornák egyikén (OTP vagy Unicredit) kell megfizetni. A magyarországi forgalomba helyezés csak a befizetésről szóló igazolás és vámhatósági határozat birtokában kezdődhet meg. 

EU-n kívül vásárolt autó honosítása nem magyarországi vámkezeléssel

Amennyiben van rá lehetőség érdemes az EU-n kívülről származó autót egy másik EU-s tagállamban vámkezelni, hiszen Magyarországon a legmagasabb az ÁFA az egész Európai Unióban.

Szintén a külföldi vámkezelés mellett szól az az érv, hogy míg a legtöbb nyugati országban a vámhivatal általában elfogadja az adásvételi szerződésben, illetve számlán szereplő vételárat a vám és ÁFA kiszabásának alapjául, addig a magyar vámhivatal gyakran magasabb forgalmi értéket állapít meg.

A magyar vámhatóság bármelyik EU-s országból származó vámkezelésről szóló igazolást köteles elfogadni, ezt a honosítási eljárás megkezdése előtt be kell mutatni a vámhatóságnál és az ennek elfogadásáról szóló határozatot ki kell kérni.

A vámkezelést követő rendes honosítási eljárás megkezdésének feltételei

A vámkezelés végeztével a nem EU-s országban vásárolt autó megkezdheti meg a rendes honosítási eljárást, azonban EU-n kívüli gépjárművek esetében egy úgynevezett származás-ellenőrzés is kötelező, amelyet az okmányirodában kell kérelmezni. Ennek díja jelenleg 10.900 Ft. Fontos tudni, hogy a származásellenőrzés nem helyettesíti az eredetiségvizsgát, ez utóbbit a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál sikeresen lefolyatott műszaki vizsga után lehet elvégeztetni.

Amennyiben mind a vámkezelésen, mind a származásvizsgálaton átesett a nem EU-s országban vásárolt gépjármű, megtörtént a sikeres műszaki vizsgálat, amelyről Műszaki Adatlap készült, eredetvizsgát tett, befizetésre került a regisztrációs adó és van érvényes kötelező biztosítási ajánlat az adott jármű alvázszámára, akkor forgalomba helyezhetővé válik magyar rendszámmal.  

Felhívnánk a figyelmet még egyszer, hogy nem EU-s piacra gyártott járművek esetén a fentieknél sokkal hosszadalmasabb és drágább eljárásra kell számítani. 2021-től a nem uniós belpiacra gyárott járművek jelentős része nem alkalmas magyarországi forgalomba helyezésre. 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

BEHOZATAL HELYETT IMPORT AUTÓ VÁSÁRLÁS AJÁNLOTT AUTÓKERESKEDÉSBŐL! 

 

KITŐL ÉRDEMES VÁSÁROLNI?

 

⇓⇓⇓

KATT IDE!

⇑⇑⇑

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................