------------------------------

 Külföldről behozott járművek származás-ellenőrzése 

------------------------------


Legutóbbi frissítés dátuma: 2023. szeptember 29.

  


 

 

MI KELL HOZZÁ?

 

Az alábbiakra lesz szükség:

 

- eredeti forgalmi engedély

 

- eredeti számla vagy adásvételi (kivéve saját autó esetén)

 

- személyi és lakcímkártya 

 

 


 

Legfontosabb tudnivalók a származás-ellenőrzési eljárásról

 

  • 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet értelmében minden Európai Unión kívülről forgalomba helyezés céljából Magyarországra behozott gépjármű származás-ellenőrzésre kötelezett
  • A származás-ellenőrzési eljárás ideje alatt a járművel lehet közlekedni Magyarországon, amennyiben rendelkezik érvényes külföldi okmányokkal és kötelező felelősségbiztosítással a származási országból
  • A származás-ellenőrzési kérelem benyújtását igazolni kell a műszaki vizsgára befogadáshoz
  • A származás-ellenőrzési jegyzőkönyv postán érkezik a kérelmező állandó lakcímére
  • Érdemes minden EU-n kívülről behozott jármű honosítási eljárását a származás-ellenőrzési eljárással kezdeni, mivel ez vesz a leghosszabb időt igénybe

 

Tejes körű honosítás

 

Teljes körű gépjármű ügyintézés

 


 Minden egy helyen a származás-ellenőrzésről

 

Mire való? | Mennyi időt vesz igénybe? | Mennyibe kerül? | Mi a menete? | Vámkezelés és származás-ellenőrzés

 

Mire való a származás-ellenőrzési eljárás?

Minden Európai Unión kívüli országból behozott járműnek származás-ellenőrzésen kell átesnie, enélkül a magyaországi forgalomba helyezés nem történhet megNagyon fontos megjegyezni, hogy a származás ellenőrzési eljárás nem helyettesíti az eredetiségvizsgálatot! A két eljárás célja, menete, díja és időpontja a honosítás folyamatán belül teljesen különböző. A jogszabályi rendelkezések alapján az eredetvizsga kizárólag sikeres származás-ellenőrzést követően kérhető.

A jogszabályi meghatározás szerint a származásellenőrzésre azért van szükség, hogy az alábbiak ellenőrzésre kerüljenek:

- a járművet körözik–e külföldön

- követtek-e el vele bűncselekményt

- van-e a járművön elidegenítési tilalom a származási országban

 

A származásellenőrzés során a magyar hatóság lekéri a külföldi hatóságtól a jármű adatait, illetve annak igazolását, hogy a gépjármű nem áll körözés alatt, illetve egyéb bűncselekmény elkövetésében nem érintett. Számos oszágban emellett a hatóság ellenőrzi azt is, hogy hitel, lízing, tartozás vagy egyéb ok folyán a járművön nincs-e elidegenítési tilalom.

EU-n kívüli járműveket kizárólag a származás-ellenőrzési kérelem bemutatása esetén fogadnak be műszaki vizsgálatra a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál.

 

Mennyi időt vesz igyénybe a származás-ellenőrzési eljárás?

A származás-ellenőrzés sikere és időtartama a külföldi hatóság visszajelzésén múlik.

Jelenleg az alábbi átfutási időkkel lehet számolni tapasztalataink alapján:

  • Egyesült Államok: 2-3 hónap
  • Egyesült Királyság: kb. másfél hónap
  • Kanada: 1-2 hónap
  • Svájc: 4-5 hét
  • Norvégia: 4-5 hét

 

Mennyibe kerül a származás-ellenőrzési kérelem benyújtása?

A származás-ellenőrzés jogszabályban rögzített hatósági díja 10.900 Ft.

 

Mi a származás-ellenőrzési eljárás menete?

A származás-ellenőrzési eljárásra vonatkozó kérelmet a hazai forgalomba helyezési folyamat elején érdemes benyújtani kormányablaknál, okmányirodában vagy kormányhivatalban.

 

Származás-ellenőrzési vagy származásellenőrzési kérelem

Változó, hogy melyik hivatalban mit kérnek a származás-ellenőrzés megindításához.

Ha minket bíz meg, alábbiakra lesz szükségünk a kérelem benyújtásához:

- eredeti forgalmi engedély

- adásvételi szerződés vagy számla (kétnyelvű vagy hiteles fordítás)

- személyi okmányok másolata (személyi igazolvány/útlevél és lakcímkártya)

 

Amennyiben már a származási országban is az Ön tulajdonában volt a jármű és ez látszik a külföldi forgalmi engedélyből, ebben az esetben számla, illetve adásvételi szerződés nélkül is meg tudjuk oldani a származás-ellenőrzési kérelem benyújtását.

A származás-ellenőrzési eljárást eredeményéről postán érkezik meg a határozat a tulajdonos magyarországi lakcímére. A gépjármű akkor helyezhető forgalomba Magyarországon, ha a határozat tartalmazza a következőt: "a jármű származása tisztázott". A kiállított határozatban megfogalmazás nem mindig ugyanez, de ezzel egyenértékű mondat kell, hogy szerepeljen (pl.: "a jármű előélete tisztázott"). A határozatot a Belügyminisztérium állítja ki.

 

Szükséges-e a származás-ellenőrzés a vámkezeléshez?

Nem, harmadik országból származó járművek vámkezelésének nem feltétele a származás-ellenőrzési eljárás lefolytatása. 

 

Hogyan kezdhető meg a származás-ellenőrzési eljárás?

A származás-ellenőrzési eljárás az úgynevezett "Származás-ellenőrzés kezdeményezés és nyilvántartásba vétel" nevű kérelem benyújtásával kezdődik meg.

 

Mit kell benyújtani a származás-ellenőrzési eljáráshoz?

Sajnos nem egységes az ügyintézői gyakorlat, hogy mit kérnek a származás-ellenőrzési kérelem benyújtásához.

Alapvetően a személyi okmányok, a forgalmi engedély, valamint a vagyonszerzést igazoló okirat elegendő (magyar nyelven!), azonban egyes ügyintézők kérik a külföldi forgalomból való kivonás igazolását vagy az uniós vámhatáron történő beléptetés igazolását is. Véleményünk szerint jogszabály nem köti a származás-ellenőrzési kérelem benyújtását sem a származási országban történő forgalomból kivonáshoz, sem az uniós belépés időpontjának igazolásához, így enélkül is be kell fogadni a kérelmet.

A jármű származási országban való kivonásának igazolása egyébként sem a vámkezelésnek, sem a hazai forgalomba helyezésnek nem feltétele, jogszabályból nem vezethető le ennek igazolása.

Az Európai Unió területére történő belépés időpontjának a vámeljárás során valóban egyértelműen megállapításra kell kerülnie, ez azonban nem jelenti azt, hogy a származás-ellenőrzési eljárásnak feltétele lenne.

Mit lehet tenni, ha a származás-ellenőrzés negatív eredménnyel zárul?

Ez egy rendkívül ritka eset, amelynek két oka lehet:

 

1. A járművet körözik külföldön: szerencsére nálunk még egy jármű sem járt, amelyet köröztek volna, ezért csak mások elbeszéléseire tudunk hagyatkozni. Ilyen esetben a legkisebb probléma az, hogy a származás-ellenőrzés meghiúsul. A fő gond, hogy az autót a rendőrség le fogja foglalni, a tulajdonost valószínűleg beviszik, akár rabosítás mellett. Kérünk mindenkit, hogy csak megbízható forrásból vegyen autót, kétség esetén kérje ki szakértő véleményét. Kollegáinkkal már több tucat kétes eredetű jármű megvásárlásáról sikerült lebeszélni ügyfeleket, a szerencsén túl ennek is köszönhető, hogy még sohasem ment át a kezünkön olyan autó, amelyről kiderült volna, hogy lopott vagy körözik. A gépjármű előélet lekérdező adatbázisok is segítenek kiszűrni az olyan járműveket, amiket jobb nem megvenni.

 

2. A gyakoribb probléma a származás-ellenőrzés során, hogy az autón banki hitel van vagy egyéb okok folytán elidegenítési tilalom alatt áll. Ez sokszor bele is van írva a forgalmi engedélybe, erre mutatunk is egy példát egy svájci forgalmiból:

 

Származás-ellenőrzés elidegenítési tilalom

Kétség esetén a gépjármű előlet lekérdező adatbázisok segíthetnek, illetve a helyi hatóságnál közvetlenül is lehet érdeklődni.

Angliában a Közlekedési Hatóság (DVLA) közzétesz minden adatot, itt látszani fog, ha elidegenítési tilalom van a járművön rendszám alapján.

 

A származás-ellenőrzési határozat ellen a kormányrendelet alapján fellebbezés nyújtható be, 30.000 forint illeték megfizetése mellett. Kizárólag bíróságon adható be a fellebbezés, valószínűleg jobb megoldás végére járni a problémának (pl.: kifizetni az autón lévő hitelt), és utána elindítani egy új származás-ellenőrzési eljárást