Külföldről behozott autó honosításához szükséges VPID szám

 

Legutóbbi frissités dátuma: 2022. március 17

 

Minden külföldről behozott autó esetében egy ponton szükségessé válik, hogy tudjunk a vámhatóság előtt ügyet intézni. Ez abban az esetben is igaz, ha nem kell a járművet vámkezelés alá vonni, mivel a regisztrációs adó ügyintézése is a vámhivatal hatásköre.

Ugyan a vámhatóság a NAV alá tartozik, szigorúbb szabályok vonatakoznak rá, olyan szempontból, hogy ki járhat el ügyfélként. Míg egyszerű NAV ügyintézéshez elegendő a személyi igazolvány és adókáttya (esetleg lakcímkártya), addig vámügyintézéshez külön azonosítás szükséges. 

Ez azért lényeges, mert külföldi gépjármű honosítás és forgalomba helyezés során mindenféleképpen kapcsolatba fogunk kerülni a vámhivatallal. EU-s országból származó autók esetében ez csak a regisztrációs adó kapcsán történő ügyintézést jelenti jelenti, míg EU-n kívüli autók esetében a regisztrációs adón túl az import vámeljárást is le kell folytatni. A hazai import vámeljárást akkor is el kell végezni, ha az autó import vámterheit már egy másik EU-s tagállamban megfizettük, csak ebben az esetben nem keletkezik adó- és vámfizetési kötelezettség. 

A adóhatóságnál akkor is be kell nyújtani a gépjármű papírjait, ha az autó egyébként minden adó és vám alól mentesül! Ilyen eset elsősorban az Európai Uniós országból behozott elektromos autók köre, amelyek ugyan jelenleg regisztrációs adó mentességet élveznek, azonban a NAV-tól az erről szóró határozatot be kell szerezni és a forgalomba helyezési eljárás során be kell mutatni.

A NAV-nál bármilyen vámeljárás során ügyfélként csak VPID számmal rendelkező személy, szervezet vagy gazdasági taársaság járhat el. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a VPID számot még az ügyintézés kezdete előtt beszerezzük!

Mi az a VPID szám?

A VPID szám egy 12 karakterből álló azonosító kód, melynek alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számon tartja és azonosítja ügyfeleit. A NAV-nál történő bármilyen ügyintézés soránl a VPID szám alapazonosítóként szolgál, melyet minden okmányon, határozaton, vagy ügyiraton feltüntet. Minden kérelem vagy formanyomtatvány benyújtása esetén a VPID számot meg kell adni a NAV-nak. Ez a kötelezettség 2004 májusából, Magyarország unós tagságának időpontjától áll fenn. 

A VPID szám mind magánszemélyek, mind vállalkozások számára kötelező a vámeljárás során. 

Mi az az EORI szám? 

A hazai vámeljárásokon túl a VPID szám előnye, hogy EORI számként az egész Európai Unióban használható, bármelyik tagállam nemzeti vámhatósága előtt el tudunk járni segítségével. A VPID és az EORI szám teljesen azonos karakterekből áll, az előbbi elnevezés a hazai vámhatóság előtt használhatos, míg ha az EU bármelyik másik tagállamának vámhatóságánál kell eljárnunk, akkor EORI számként kell rá hivatkoznunk.

Milyen ügyekben van szükség a VPID számra?

A VPID szám az alábbi autó honosításhoz kapcsolódó ügyekben való eljáráshoz nélkülözhetetlen:

- EU-n kívülről érkező gépjárművek import vámkezelése

- EU-n kívülre értékesített járművek export vámkezelése

- Nem Magyarországon vásárolt autók hazai honosítása és forgalomba helyezése esetén fizetendő regisztrációs adó befizetési vagy mentességi eljárás

- Környezetvédelmi termékdíj befizetése külföldről behozott autó bizonyos alkatrészei után

Hogyan igyényelhető a VPID szám?

VPID számot magánszemély bármelyik NAV kirendeltségen igényelhet a személyi okmányai bemutatásával (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, adókártya). Amennyiben a VPID szám igénylését nem személyesen intézzük a nevünkben eljáró személynek meghatalmazásra is szüksége lesz.

VPID szám igénylés magánszemély

Gazdálkodó szervezetek esetében az alábbiakra van szükség a VPID szám igényléshez:

- 30 napnál nem régebbi cégbírósági végzés

- Aláírási címpéldány

- Belföldi banknál meglévő bankszámla és erről szóló igazolás

- Képviselet esetén meghatalmazás

VPID EORI szám igénylés 

Amennyiben minden szükséges irat hiánytalanul benyújtásra került, a NAV a VPID számot helyben bejegyzi és erről határozatot állít ki. 

Ha nem biztos benne, hogy érvényes VPID vagy EORI számmal rendelkezi-e Ön vagy vállalkozása, az alábbi linken tudja ellenőrízni:

VPID/EORI szám hitelesítés