---------------------------

 E rendszám igénylés

--------------------------

 


 

Legutóbb frissítve: 2023. május 14. 

E rendszám

 


 FIGYELEM! 2022. július 1-től az E rendszám megszűnt, helyét az I rendszám vette át. Az I rendszám igénylésének feltételei megegyznek a korábbi E rendszáméval.


Az E rendszám olyan EU-n kívülről származó járművekre adható ki, amelyek rendelkeznek Magyarországon érvényes műszaki vizsgával, de a magyarországi forgalomba helyezésük még nem történt meg. A műszaki vizsga meglétét a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított Műszaki Adatlappal kell igazolni a rendszám igénylése során.

 

Mi az E rendszám használatának tipikus esete?

Az E rendszám használatának tipikus esete az EU-n kívül érkező járművek forgalomban tartására szolgál arra az időtartamra, amíg a származásellenőrzési eljárás le nem zárul.

A folyamat úgy néz ki, hogy amikor az unión kívülről kerül importálásra az autó, legelső lépésben az okmányirodában származásellenőrzést kell kérni, amely jellemzően legalább három hét, de akár hónapokig is elhúzódhat. Erre az időtartamra kérhető ki az E rendszám, feltéve, hogy az autó a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál sikeres műszaki vizsgát tett.

 

Ki kérheti ki az E rendszámot?

Az E rendszámot az autó tulajdonosa kérheti ki, tehát általában az, akinek a nevére a külföldön megkötött adásvételi szerződés vagy számla szól. Egy autóra csak egy E rendszám kérhető ki, azaz több sofőr nevére nem kérhető ki a rendszám.

A tulajdonos meghatalmazhat más magánszemélyt vagy vállalkozást, hogy nevében a rendszám igénylése ügyében eljárjon. 

 

Mennyi időre kérhető ki az E rendszám?

Az E rendszám fél évre kérhető ki. A rendszámtábla kiadásával egyidejüleg kerül kiállításra az ideiglenes forgalomban tartási engedély, melynek érvényessége hat hónap, mely meg nem hosszabítható. Az E rendszám hat hónapnál rövidebb időre sem igényelhető, annak teljes hat hónapra szóló díját meg kell fizetni. Amennyiben a jármű végleges magyar rendszámot kap a hat hónap lejárta előtt, a rendszámra kifizetett összeg és biztosítási díj sajnos nem igényelhető vissza.

 

Mit kell benyújtani az E rendszám igényléséhez?

- a külföldi tulajdonjog átruházást igazoló okirat eredeti példánya és azok hivatalos magyar fordítása (adásvételi szerződés vagy számla)

- a jármű külföldi iratainak eredeti példánya (forgalmi engedély, törzskönyv)

- magyar biztosítótól származó kötelező biztosításra vonatkozó ajánlat (az okmányiroda által már lefoglalt E rendszám alapján)

- a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított műszaki ellenőrzést követő Műszaki Adatlap eredeti példánya

- az autó tulajdonosának személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya)

- vállalkozás esetén friss aláírási címpéldány, minden mást az okmányiroda a cégjegyzékből a helyszínen lekér 

Az E rendszám a fenti dokumentumok benyújtásával a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételre irányuló kérelemmel együtt igényelhető.

A rendszámtábla kiadásakor kerül kiállításra az ideiglenes forgalomban tartási engedély. Az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi időtartama hat hónap, amely nem hosszabbítható.

 

Milyen korlátozásokról kell tudni az E rendszám használatakor?

Az E rendszámmal szerelt gépjármű kizárólag Magyarország területén használható, külföldre nem lehet vele menni

További korlátozás, hogy abban az esetben, ha a jármű származásellenőrzése lezárult, vagy a regisztrációs adó befizetésre került, az E rendszám többet nem használható.

Mennyibe kerül az E rendszám igénylése?

Az igényléshez az alábbi díjak megfizetése szükséges:

- az E rendszám kiállításának díja: 13.000 forint

- az ideiglenes forgalomba tartási engedély díja: 3.500 forint

- a műszaki érvényesítő címke díja: 585 forint

- kötelező felelősségbiztosítás díja: kb 130.000 forint 

- ügyintézési díj: 20.000 forint


Az E rendszám kiadását a 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet szabályozza.