Mit kell tartalmaznia egy gépjármű ajándékozási szerződésnek? | Kik között köthető? | Mikor jobb az adásvételi? | Hogyan kérhető illetékmentesség az ajándékozásra? | Honnan tölthető le ajándékozási szerződés minta? | Ajándékozható-e az üzembentartói jog?

 

Nálunk minden kérdésre választ talál!

 


 

Autó, gépjármű ajándékozás

 


 

Ajándékozási szerződés

GÉPJÁRMŰ HONOSÍTÁSHOZ

 

Legutóbbi frissítés dátuma:

2024. június 7. 

 


 

 

Ajándékozási szerződés

 

MIKOR ELŐNYOS?

 

 

AZ ILLETÉKMENTES AJÁNDÉKOZÁS 3 ESETE:

 

1. ha az ajándékozó és az ajándékozott egyenesági rokonságban állnak egymással

 

2. ha az ajándékozó és az ajándékozott házastársak

 

3. ha az ajándékozó és az ajándékozott testvérek, féltestvérek vagy mostohatestvérek

 

 

A mentesség a vagyonszerzési illetékre szól.

 

 

KIK SZÁMÍTANAK EGYENESÁGI ROKONNAK?

 

 • szülő
 • gyermek
 • nagyszülő
 • unoka

 

 

VOLT HÁZASTÁRSAK AJÁNDÉKOZZANAK-E?

Nem, még a válás előtt történjen meg az ajándékozás!

 

 

Bővebb információt a vagyonmegosztásról ide kattintva talál.

 

 

KI AZ A FÉLTESTVÉR?

Féltestvéreknek számítanak azok, akiknek legalább az egyik szülője azonos. Az ajándékozási illetékmentesség szempontjából a féltestvér a testvérrel megegyező kedvezményre jogosult.

 

 

KI AZ A MOSTOHATESTVÉR?

Mostohatestvérnek számítanak azok, akiket azonos szülő vagy szülőkfogadtak örökbe. Az ajándékozási illetékmentesség szempontjából a mostohatestvér a testvérrel megegyező kedvezményre jogosult, ebben az esetben tehát az illetékmentességre való jogosultság a rokonsági fok az örökbe fogadással jön létre.

 

 

MIÉRT CSAK EZEKBEN AZ ESETEKBEN SZABAD AJÁNDÉKOZNI?

Ha nem a fenti rokonsági fokban álló személyek közötti személyek között történik az ajándékozás, a vagyonszerzési illeték a duplájára emelkedik.

 

 

HOGYAN KELL IGAZOLNI A ROKONSÁGI FOKOT?

A rokonsági fok anyakönyvi kivonattal igazolandó az alábbiak szerint.

 

 

 • egyenesági rokonság esetén: a gyermek/unoka részéről, amihez a szülő/nagyszülő fényképes igazolványa is bemutatandó

 

 • házastársak esetén: a házassági anyakönyvi kivonat és mindkét fél fényképes igazolványa

 

 • testvérek esetén: mindkét testvér születési anyakönyvi kivonata és fényképes igazolványa, valmaint a közös szülő(k) fényképes igazolványa

 

 

 


 

 

Ajándékozási szerződés

 

MIT TARTALMAZ?

 

MIK A KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEK?

 

 • a jármű alvázszáma, gyártmánya és típusa
 • a jármű értéke (NEM vételár, hanem járműérték)
 • az ajándékozó és ajándékozott neve, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme és személyi igazolvány száma (ennek hiányában útlevélszáma)
 • az ajándékozás dátuma, okmányok átadásának dátuma, valamint a jármű birtokba adásának dátuma
 • az ajándékozott nyilatkozata, hogy az ajándékot elfogadja
 • a kilométeróra állása
 • két tanú (név, személyi okmány száma, születési hely és idő, állandó lakcím, anyja neve, aláírás) kék tollal aláírva
 • az ajándékozott és ajándékozó eredeti aláírása kék tollal

 

 

MILYEN JÁRMŰÉRTÉK SZEREPELJEN?

Legalább 1 forint, a jármű értéke nem lehet 0 Ft.

Az ajándékozási szerződésen feltüntetett érték nem befolyásolja a gépjármű forgalomba helyezési után fizetett díjak összegét.

 

 


 

 

Ajándékozási szerződés

 

MINTA ÉS PÉLDÁK

 

A legtöbb neten fellelhető ajándékozási szerződés minta sajnálatos módon hiányos, emiatt a forgalomba helyezés során könnyen lehet, hogy visszadobják.

 

KÉTNYELVŰ LEGYEN AZ AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS?

Ha két magyar állampolgár között történik a külföldi gépjármű ajándékozása, elegendő KELLENE, hogy legyen a magyar ajándékozási szerződés. Sajnos van olyan ügyintézési pont, ahol ragaszkodnak a kétnyelvű ajándékozási szerződéshez...

Természetesen az sem probléma, ha kétnyelvű (tehát például angol-magyar vagy német-magyar). Ami fontos, hogy MAGYARUL mindenféleképpen legyen egy aláírt ajándékozási szerződés, ugyanis az ügyintézés során csak magyar nyelvű vagyonátruházási okirat fogadható el.

 

 


 

 

Ajándékozási szerződés

 

ÜZEMBENTARTÓI JOG

 

LEHET-E ILLETÉKMENTESEN AJÁNDÉKOZNI ÜZEMBENTARTÓI JOGOT?

Igen, az üzembentartói jog a tulajdonjoggal megegyező módon ajándékozható vagyonszerzési illetékmentesség mellett.

Ha az üzembentartói jog ajándékozása házastársak, testvérek vagy egyenesági rokonok között történik, ebben az esetben erre is jár az illetékmentesség.

 

KELL-E KÜLÖN SZERZŐDÉS?

Igen, az üzembentartói jog ingyenes átruházásáról szerződés benyújtása szükséges.

 

KOMBINÁLHATÓ-E A TULAJDONJOG ÉS ÜZEMBENTARTÓI JOG AJÁNDÉKOZÁSA?

Igen, semmi akadálya annak, hogy a tulajdonjogot ajándékozás útján szerző az jármű üzembentartói jogát továbbajándékozza. Tehát például Ön a jármű tulajdonjogát ajándékozás útán megszerzi házastársától, majd az üzembentartói jogot továbbajándékozza testvérének vagy valamelyik szülőjének. Ez egy eljárásban megvalósítható, a vagyonszerzési illetékmentesség pedig mindkét tranzakcióra érvényes.

A rokonsági fokokat természetesen itt is anyakönyvi kivonatok útján kell alátámasztani az illetékmentességhez.

 

 


 

Ajándékozási szerződés

 

KEDVEZMÉNYEK

 

  

JÁR-E VÁMMENTESSÉG GÉPJÁRMŰ AJÁNDÉKOZÁS ESETÉN?

 

Nem, ez tévhit.

Amennyiben a gépjármű nem EU tagállamban kiállított forgalmi engedéllyel rendelkezik, ebben az esetben vámköteles, függetlenül attól, hogy ajándékozással vagy adásvétel során került a magyar tulajdonoshoz.

Vámmentesség kizárólag abban az esetben lehetséges, ha már a kinti tulajdonos nevére kerül forgalomba Magyarországon a jármű, úgynevezett hazatelepülő vámeljárás során. 

 

 

JÁR-E VÁMMENTESSÉG GÉPJÁRMŰ AJÁNDÉKOZÁS ESETÉN?

Nem, regisztrációs adó alóli mentességnek nem alapja az ajándékozás.

 

 


 

 

KGFB gépjármű ajándékozás esetén 

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS 

  

 

KINEK A NEVÉRE KÖSSÜK A KGFB-T AJÁNDÉKOZÁS ESETÉN?

A gépjármű ajándékozás egyik jellemző esete az, hogy aki egyébként veszi a járművet annak adótartózása, vagy egyéb adóssága van (banki adósság, közüzemi hátralék stb.)..

A probléma ott szokott jelentkezni, hogy elajándékozza a járművet valamelyik családtagjának (például a gyermekének), ezzel elkerülendő, hogy a jármű végrehajtás alá kerüljön, azonban a kötelező biztosítás ezáltal többszörösére nő.

 

 

A kötelező biztosítást mindig az üzembentartó nevére kell kötni, tehát felmerül a kérdés, hogy az üzembentartói jogon behajtható-e a tartozás vagy adósság.

 

KGFB külföldi jármű honosításhoz és forgalomba helyezéshez

 

 

  


 

 

 

 

autohonositas